Zajęcia online

Działamy w szkole wg grafiku z ograniczeniami co do ilości osób na zajęciach stacjonarnych. Uruchamiamy dodatkowo zajęcia online w poniedziałki 19:00-20:00. Szczegóły wkrótce.