OPIS GRUP

POCZĄTKUJĄCA

Jest to grupa przeznaczona zarówno dla osób, które chcą postawić pierwsze kroki w praktyce jogi jak i tych którzy chcą sobie utrwalić podstawy np. po dłuższej przerwie.

OGÓLNA

Jest to grupa dla osób, które ukończyły kurs początkujący , wykonujących pozycje odwrócone oraz zgoda instruktora.

ZAAWANSOWANA

Jest to grupa dla osób wykonujących pozycje odwrócone minimum 5 minut oraz zgoda instruktora.

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że :
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urszula Nicał Joga w Krakowie. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzania obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawiania ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i nie dłużej nie okres wymagany prawem po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach i kursach.
Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że korzysta Pani/Pan z karnetów Benefit System – w tym przypadku dane osobowe są przekazywane podmiotowi Benefit System S.A. z siedzibą w Warszawie.
posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.