GRAFIK

Grafik ważny od 01.09.2021 r

Poniedzałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
7:45-8:45 początkująca
elementy pilatesu
7:45-8:45 początkująca
elementy pilatesu
9:00-10:00
początkująca
9:00-10:15 średniozaawansowana 9:00-10:00 początkująca 9:00-10:15 średniozaawansowana 9:00-10:00 początkująca 9:00-10:00 początkująca
17:00-18:15 średniozaawansowana 17:00-18:00 kurs 17:00-18:15 średniozaawansowana 17:00-18:00 kurs
18:30-19:30 początkująca 18:15-20:00 zaawansowana 18:30-19:30 początkująca 18:15-20:00 zaawansowana 18:30-19:30 początkująca 18:00-19:00 początkująca
20:00-21:00 początkująca 20:15-21:30 średniozaawansowana 20:00-21:00 początkująca 20:15-21:30 średniozaawansowana 20:00-21:00 początkująca

Zapisy i informacja pod nr tel.: 536 950 404.
Adres:

Os. Zgody 4 Kraków

REGULAMIN zajęć jogi w Nowej Hucie zwanej dalej Organizatorem.

 1. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach jest wykupienie pojedynczego wejścia, karnetu miesięcznego, lub okazanie karty partnera wraz z dowodem osobistym. Przy pierwszym wejściu, oprócz powyższego warunkiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Wejście na salę odbywa się tylko po okazaniu karnetu, bądź karty partnera z dowodem osobistym.
 2. Karnet jest imienny i nie podlega zamianie. Karnet jest ważny odpowiednio 30, 60 lub 90 dni od daty wykupienia. Termin ważności jest wypisany na karnecie i nie podlega przedłużeniu.
 3. Niewykorzystane wejście nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużenia ważności karnetu.
 4. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora karnet zostaje przedłużony o okres zawierający nieodbytą ilość zajęć (nie dotyczy to dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do rezerwacji miejsca na zajęciach.
 6. Nie należy spożywać obfitych posiłków później niż ok. 2-3 godziny przed zajęciami.
 7. Przed zajęciami należy zgłosić prowadzącemu wszelkie dolegliwości zdrowotne (w szczególności dyskopatię, zwyrodnienia kręgosłupa, choroby serca, choroby oczu, stany zapalne, wysokie ciśnienie, niedawno przebyte operacje, kontuzje, urazy powypadkowe), menstruacje oraz ciążę. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uaktywnienie się bądź zaostrzenie chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z powstaniem urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń prowadzącego, w szczególności dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń. Nie wolno pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 9. Uczestnicy zajęć ćwiczą na swoją odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania zajęć.
 10. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 11. Każdy Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania higieny osobistej i czystości. Na zajęciach jogi ćwiczymy boso, dlatego osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia wszelkich produktów spożywczych na salę i żucia gumy podczas ćwiczeń.
 13. Za dewastacje rzeczy należących do Organizatora oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Uczestnik zajęć będzie odpowiadał prawnie lub finansowo.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, cen, planu zajęć oraz instruktora, jak i do odwołania zajęć na 2 godziny wcześniej, jeśli na grupę zapisze się mniej niż 5 osób.
 15. Za rzeczy pozostawione w szatni Organizator nie bierze odpowiedzialności. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 16. Każdy Uczestnik zajęć przed przystąpieniem do pierwszej lekcji zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania powyższego regulaminu składając własnoręczny podpis z datą.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem oraz wszelkie uwagi dotyczące pracy Organizatora prosimy zgłaszać w formie pisemnej na recepcji.

Grafik wakacyjny NIEAKTYWNY

Poniedzałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:45-8:45

początkująca

7:45-8:45 początkująca 7:45-8:45 początkująca
9:00-10:15 średniozaawansowana 9:00-10:15 średniozaawansowana
17:00-18:15 średniozaawansowana 17:00-18:00

początkująca

17:00-18:00 początkująca
18:30-19:30

początkująca

18:15-20:00

zaawansowana

18:30-19:30 początkująca 18:15-20:00 zaawansowana
20:00-21:00 początkująca 20:15-21:30 średniozaawansowana 20:00-21:00 początkująca 20:15-21:30 średniozaawansowana 20:00-21:00 początkująca