Zajęcia wrzesień 2018

Zajęcia w miesiącu wrześniu odbywać będą się we wtorek i czwartek w godzinach

17.00-18.15 oraz 18.30-20.00.